Kaydol Giriş Yap

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA VE RIZA METNİ

novelheroes.com'a Üye ve nhYazarı  olurken alınan bilgi ve kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgilendirme, aydınlatma ve rıza metnidir

 

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak novelheroes.com (ATT Basım Yayın Rekl. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; onaylamış olduğunuz novelheroes.com üyelik koşullarına istinaden tarafınıza sunulan  hizmetlerin gereğinin yerine getirilmesi, novelheroes.com'un kullanıcılarına fayda sunabilmesi, elektronik ileti gönderilebilmesi, novelheroes.com kullanıcıları hakkında araştırma, planlama, veri işleme, istatistiki analizler, reklam gibi amaçların gerçekleştirilebilmesi için novelheroes.com tarafından 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; başta ATT Basım Yayın Rekl. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. olmak üzere doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; yurtiçi veya yurtdışında faaliyet gösteren sunucularımıza, yasal mevzuat zorunlu kıldığı takdirde talep eden bütün resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Ayrıca novelheroes.com, internet ortamında dijital pazarlama  yapılmasını sağlayan uygulamalara ve platforma (Örneğin ABD'de mukim Facebook, Twitter ve Instagram şirketleri gibi), analitik veri işleme hizmetleri veren firmalara (Örneğin ABD'de mukim Google şirketinin Analytics servisi gibi), bu firmaların şube, acente ve franchise’larına, ayrıca bu şirketlerin altyapı sağlayıcılarına aktarılabilecek ve bu kişilerce yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için işlenebilecektir.  Kişisel verileriniz novelheroes.com içerisinde farklı platformlar  arasında da aktarılabilecek ve bu platformlarda yer alan kişisel verileriniz birleştirilerek işlenebilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; internet sitemiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız  kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve 'cookies' olarak adlandırılan tanımlama sistemi yolu da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmenin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahipleri Olarak Haklarınız

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@novelheroes.com adresine iletmeniz durumunda talebiniz, niteliğine göre en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, www. novelheroes.com tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Bu bilgilendirme ve rıza metninin kapsadığı hususlarla ilgili novelheroes.com ile Üye, nhYazarı ve kullanıcılar arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olup Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanır. www.novelheroes.com internet sitesine Üye ve/veya nhYazarı olan herkes bu metni ve koşulları kabul etmiş sayılır.

www.novelheroes.com,  bu metin üzerinde ilgili kanunlara, yönetmeliklere ve sair ikincil mevzuata uygun olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Zaman zaman, web-sitemize güncellenmiş versiyonlar yükleyerek iş bu metin değiştirilebilir. Bu değişikliklerden haberdar olmak için web sitemizi sık sık ziyaret etmenizi öneririz. 

Bu metin 11.10.2019 tarihinde güncellenmiştir.

 

Novel Heroes “Çerez” Politikası

Çerezler (Cookie) internet sitelerinin bilgisayarınıza bıraktığı tanımlama dosyalarıdır. İnternet sitelerinin sizi tanıyarak size özel hizmetler sunabilmesi için kullanılırlar. Geçerlilik sürelerine göre iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve internet sitesinde geçirdiğiniz süre boyunca aktif olurlar. Geçici çerezler internet sitesinden ayrıldığınızda bilgisayarınızdan silinirler. Kalıcı çerezler  ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve geçerlilik süresi bitene kadar bilgisayarınızda depolanırlar. Kalıcı çerezler internet sitesini bir sonraki ziyaretinizde size özel deneyim yaratabilmek için oluşturulurlar.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarından ibaret olup kimlik ve başka özel bilgiler içermez. Çerezler, bu tür kişisel bilgiler içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler anonim olarak saklanarak sizi tekrar tanımak ve benzeri hizmetler için kullanılabilir. novelheroes’u kullandığınız süre boyunca çerezlerin ve buna benzer unsurların tarayıcınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerez ayarlarını değiştirmeden sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımına izin vermektesiniz.

novelheroes’da çerezler, genel olarak size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş hizmet sağlamak ve sitemizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla kullanılır. Çerez kullanım amaçlarımız ana hatları ile aşağıdaki gibidir:

 • novelheroes hesabınızı doğrulamak ve hesabınıza giriş yaptığınızı belirlemek,  böylece sitemize döndüğünüzde sizi tanıyarak novelheroes’a erişmenizi kolaylaştırmak
 • Kendi ilgi alanlarınıza uygun reklamlar görmenizi sağlamak ve aynı reklamları tekrar tekrar görmenizi önlemek
 • Aynı kişinin kullandığı farklı tarayıcılar ve cihazlarda reklamlar gösterip bunların sonuçlarını ölçmek
 • İçerik ve reklamları kişiselleştirmek
 • Hesabınızı, verilerinizi ve novelheroes ürünlerini güvende tutmak
 • Sosyal medya özellikleri sağlamak
 • novelheroes’un trafiğini analiz etmek ve sitemizi nasıl kullandığınızı belirlemek


Çerezleri nasıl yönetebilir veya silebilirsiniz?

Çerezleri, tarayıcınız buna imkân sunuyorsa tarayıcı ayarlarını düzenleyerek yönetebilirsiniz. Bu şekilde tüm çerezleri reddedebilir, sabit diskinize bir çerez kaydedilmeden önce uyarılabilir, sadece belirlediğiniz internet sitelerinin çerezlerini kabul edebilir, önceden kabul ettiğiniz çerezleri devre dışı bırakabilir ya da silebilirsiniz. 

novelheroes’ta yer alan çerezleri reddetmeniz durumunda sitemizde yer alan özellik ve fonksiyonların bir kısmını kullanamayabilirsiniz.

novelheroes’a farklı tarayıcılardan ve/veya cihazlardan erişiyorsanız, bu tarayıcı ve cihazların her birinin çerez ayarlarının seçiminize uygunluğunu kontrol etmelisiniz.

Çerez politikamızı, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın güncelleyebiliriz. Bu nedenle çerez politikamızı belirli aralıklarla yeniden gözden geçirmeniz önerilmektedir.

Çerez politikamız 11.10.2019 tarihinde güncellenmiştir.